روح رستاخیز

روح رستاخیز

 

 بعد از تماشای نمایشگاهی از : ایران درودی

 1
و دست های نور خداوند
 وقتی که از کرانه ی رستاخیز
 هول کبود گونه ی پل را
     - پل صراط -
از خلقت « من »  و « تو »  باز می گیرد

 

دستان بی شکیب منتظر « آدم »
با چشم باز
 از رویش گیاه انجیر
« حوا »
این واژه ی فریب را می جوید .