عاشقانه 1

عاشقانه 1

 

بخوان به نام عشق
 از گفته ها
تنها کلام توست که می ماند .
 ازین پنجره
 شامگاه را پیشباز می کنم .
 می گفتی :
            « لالایی بلند مژگانت را دوباره خواهم شنید »
آغاز کن
     که
        شبی به بلندی انتظار یافته ام