پاییز

پاییز

 

خالی است آشیان  کلاغان
 در لابلای  شاخه ی  لُخت ِ  چنار پیر .
 بر آسمان  دو لکّه ی  جوهر چکیده است .