چارشنبه آتش

چارشنبه آتش

 

تهران
 کبوتران  هراسیده  را
 در آسمان  صافش  خالِ  ستارهِ  کرد .

 یک  انفجار
 من  می روم  که سوختن  شهر
 از پشت بام 
                پیداترست .

 هان
 انفجار دوم
 دیدی
 کلاه  شش ترکی  ترسیم  می کند
  بر فرق پایتخت .

 تهران  پناه برده به  هرجایی
 جز تهران .        
  گند زباله های  مانده 
                          ماسیده
 در کام  گربه ها .
 « بی بی طلا »
 سرزیر  پر کشید
                          تا شب
 ارزن  نخورد  و آب ننوشید .
 من  با نوار ِ تفلون
 و چوب کبریت
پای شکسته چپ رابستم.

 زنجیره ی  حیات،  طلایی است
  یک  حلقه دود  آبی  سیگار
بر حلقه های  اول و آخر
 پل می زند .