کبود وار

کبود وار

 

 تیراژه ی خمیده ی کافور
 بر پرده ی تصور و تصویر
 و عطسه ی کبود
 بر پله های عمر .
در شیهه ی کشیده ی « بهزاد »
                                    بالید
بذر سیاوشان .

از اشک سرخ بود که پیچید
 بوی بخار زنده ی آهک
 در بینی ی گرسنه ی گورستان

 

 این مویه ها  اگر بگذارد
 خواهی شنید .
 شیر بریده را
 در جام خوش - تراش بنات النعش .

 

تیراژه : رنگین کمان
 بهزاد : نام اسب سیاوش ( نوعی یاد آوری از فیلم والای « سیاوش در تخت جمشید » ساخته فریدون رهنما )
بنات النعش : هفت ستاره در آسمان در جهت قطب شمالی ، در فارسی هفت برادران و هفت اورنگ ... نیز گفته شده .