گربه شب

گربه شب

 

 شب گربه ی منست که خمیازه می کشد
 و چون
 بر دامن سپید زنم خواب می رود
 شیر سحر
 بر شیشه های  پنجره  تبخیر می شود .