دیگر آثار

 

 

شور ذهن

شور ذهن (داستان زندگی زیگموند فروید)، ایروینگ استون، ترجمه اکبر تبریزی (و) فرخ تمیمی، نشر مروارید، 1379، 919 ص.

زندگی نامه نویس پرشهرت غربی در این اثر، به زوایای زندگی ِ مردی پرداخته است که خود با ژرف کاوی در اعماق ذهن و زبان و روان آدمی، نوع نگاه ِ وی را نسبت به خویش در قرن بیستم میلادی دگرگونی بخشید. اثر استون درباره ی فروید (1939-1856) شیرین و پرکِشِش است و بری آگاهی های به دست داده شده در آن ، دست اول است.


 

 

پلنگ دره دیزاِشکن

پلنگ دره دیزاشکن ( زندگی و شعر منوچهر آنشی)، تالیف فرخ تمیمی، نشر ثالث، 1378، 546 ص.

تمیمی در این تالیف، که تنها کتاب تالیفی اوست، به تحلیل آثار دوست شاعر هم نسل خود ، منوچهر آتشی (1384-1312) پرداخته است. او از به دست دادن آراء ادبی خود درباره ی شعر آتشی دریغ نمی ورزد. اما اهمیت اثر از آن روست که تمیمی ، از دور و نزدیک، از جریان سیر ادبی گوینده ی آهنگ دیگر، کمابیش، آگاهی داشته است و این آگاهی ها را همراه با گفت و گوهایی صمیمی با آتشی در اثر گنجانده است.


 

 

ساختار نوول

ساختار نوول، ادوین می یور، ترجمه فرخ تمیمی، بزرگمهر، 1374، 159 ص.

کتاب ساختار نوول (The Structure of Novel) اثری است پر اهمیت و موجز در شناخت برخی ویژگی ها و انواع  داستان مانند رمان عمل، رمان شخصیت، رمان دراماتیک، زمان و مکان، رمان تایخی یا وقایع نامه ای و رمان دوره ای. ادوین می یور (1959-1887) را یکی از بزرگترین چهره های ادبی اسکاتلند در عصر حاضر دانسته اند.


 

 

ترانه های پینک فلوید

ترانه های پینک فلوید، سید بارت (و) راجر واترز، ترجمه ی م. آزاد (و) فرخ تمیمی، نشر ثالث، 1377  364ص.

اعتراض به نابه سامانی های اجتماعی و فرهنگی ، و نابودی مناسبات انسانی  و محیط زیست، از جمله مهم ترین درون مایه های سروده های برخی گروه های موسیقی پاپ در غرب است و گروه پینک فلوید  از جمله برحسته ترین  این گروه هاست. مجموعه ی حاضر دوزبانه ( انگلیسی - فارسی )  است و با استقبال گسترده ای در میان مخاطبان جوان کشورمان رو به رو شده است.


 

 

راینر ماریا ریلکه

راینر ماریا ریلکه، جیمز رالستون، ترجمه فرخ تمیمی، نشر کهکشان (مجموعه نسل قلم، ش 81)، 1376، 96 ص

این کتاب کوچک، به شکل مفید و مختصر به تحلیل زندگی، آثار و آرا ادبی ِ شاعر برجسته ی اهل کشور چک، راینر ماریا ریلکه (1926-1875) ، که آثارش را به زبان آلمانی نوشت، می پردازد. ساختار کتاب تلفیقی از نقد ادبی و دانشنامه نگاری است. در پایان کتاب ، درباره ی همه ی اعام این پژوهش انتقادی توضیحاتی به دست داده شده است.


 

 

ازرا پاوند

ازرا پاوند، ویلیام ون اوکانر، ترجمه فرخ تمیمی، نشر کهکشان (مجموعه نسل قلم، ش 59)، 1357، 96 ص

این کتاب کوچک، به شکلی مفید و مختصر به تحلیل زندگی، آثار و آرا فرهنگی و ادبی ِ ادیب، منتقد و شاعر برجسته ی آمریکایی، ازرا پاوند( 1972-1885) می پردازد. ساختار کتاب تلفیقی از نقد ادبی و دانشنامه نگاری است. در پایان کتاب، درباره ی همه ی اعلام این پژوهش انتقادی توضیحاتی به دست داده شده است.